نمایش 1–8 از 140 نتیجه

Show sidebar
نمایش بر اساس 9 24 36

سابرونیتریل

تماس بگیرید
سابرونیتریلSuberonitrileکد:805216واحد:100mlشرکت مرک آلمان

پتاسیم سیانات

تماس بگیرید
پتاسیم سیاناتPotassium cyanate for synthesis

Cyanic acid potassium salt

کد:804957واحد:100g;1kg

پتاسیم ترت بوتیلات

تماس بگیرید
پتاسیم ترت بوتیلاتPotassium tert-butylate for synthesisکد:804918واحد:100g;250g

پتاسیم

تماس بگیرید
پتاسیمPotassiumکد:804815واحد:25g;100g;250gشرکت مرک آلمان

متیلن سوکسینیک اسید

تماس بگیرید
متیلن سوکسینیک اسیدMethylenesuccinic acid for synthesis

 Itaconic acid

کد:804812واحد:100g;500g

ایزو فتالیول دی کلراید

تماس بگیرید
ایزو فتالیول دی کلرایدIsophthaloyl dichloride for synthesis

Isophthaloyl chloride

کد:804808واحد:100g;5kg

ایزوفوران

تماس بگیرید
ایزوفورانIsophorone for synthesis

3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one

کد:804807واحد:100ml;1L;2.5L

ایزوبوتیرونیتریل

تماس بگیرید
ایزوبوتیرونیتریلIsobutyronitrileکد:804805واحد:100ml;1L