نمایش 1–8 از 103 نتیجه

Show sidebar
نمایش بر اساس 9 24 36

Cinnamic acid for synthesis

تومان
Cinnamic acid for synthesis سینامیک اسید واحد:5g;250g;1kg کد:800235

آلومینیوم فویل

تومان
Aluminium (foil) آلومینیوم فویل واحد:250g;1kg کد:101057

سدیم پربورات

تومان
Sodium perborate tetrahydrate سدیم پربورات واحد:1kg;50kg کد:106560

Sodium cyclamate

تومان
Sodium cyclamate

 1,6-Diisocyanatohexane

سیکلامات سدیم واحد:100g;500g کد:822006

Diethyl dicarbonate for synthesis

تومان
Diethyl dicarbonate for synthesis دی اتیل دی کربنات واحد:5ml;25ml کد:841751

Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis

تومان
Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis

 Methyl iodide

یدومتان واحد:50ml;250ml;1L کد:806064

Azelaic acid

تومان
Azelaic acid

Nonanedioic acid

ازلائیک اسید واحد:100g;1kg کد:820116

1و6 هگزان دیول

تومان
1,6-Hexanediol for synthesis

Hexamethylene glycol

1و6 هگزان دیول واحد:100g;1kg کد:804308